Najpoznatiji fotograf nudizma: Lotte Herlich

Fotografisanje nudizma je priličan tabu čak i među samim nudistima. Razlog tome je objektivacija i seksualizacija nagog tela koja nudistima nije potrebna. Činjenica je da su mnogi odustali od nudizma zbog neželjenih susreta sa radoznalim fotografima, a ovo se posebno odnosi poznate ličnosti

Međutim, fotografkinja Lotte Herlich iz Hamburga je svoju karijeru izgradila baš kroz fotografisanje nudizma. Ona se smatra najvažnijim fotografom nudizma jer zahvaljujući njoj mi danas imamo objektivan i opipljiv osvrt na početke nudizma, 1920-tih godina u vreme kada je FKK pokret u Nemačkoj doživljavao svoj vrhunac. Nakon što su 1933. na vlast došli nacisti, nudizam je zabranjen.

Lote se zainteresovala za fotografiju nakon rođenja sina kome će posvetiti svoju knjigu „Rolf” (1924). Kroz fotografisanje svoje porodice izgradila je stil u kome je portret dominanta forma, a osnovni motiv je prirodnost. U tom periodu dolazi i do njenog okretanja naturizmu, koji postaje najčešća tema Lotine fotografije.

Naturistički magazin „Lepota” (Naturistenzeitschrift Die Schönheit), otkriva njene portrete i izdaje Lotine brojne fotografije dece, aktova i pejzaža. Ona postaje deo FKK pokreta u Nemačkoj (Freikörperkultur) sve dok ga nacistički režim nije zabranio i ugasio.

Lote je jedna od najzaslužnijih za popularizaciju nudizma. Na njenim fotografijama modeli ne poziraju već deluju kao da se odmaraju, a na dosta aktova ljudi su u sred obavljanja svakodnevnih kućnih i drugih poslova. Lote je uspela je da dočara prirodnost života naturista i nudista.

Njene fotografije ubedljivo pokazuju da je golo ljudsko telo najprirodnija moguća stvar i da je naturizam zapravo život u skladu sa prirodom, i ne mora se vezivati samo za nudističke plaže.

Što se tiče nudizma i seksualnosti, najveći uspeh Lote Herlih je u tome što pokazujući gola tela i nudeći golotinju kao cilj, ona se zapravo na tankoj liniji između ova dva pojma igra sa našim čulima, sve vreme ne dozvoljavajući da seksualnost preuzme primat. Iako na njenim fotografijama vidimo gola tela, mi istovremeno osećamo odsustvno onoga što bi trebalo da nam probudi seksualnu želju: dramatika, objekti u kadru, poza i izraz lica modela…

Interesantno je da je cela produkcija najslavnije fotografkinje nudizma zapravo stvarana u jako skromnim uslovima: u Lotinom dvosobnom stanu sa improvizovanim osvetljenjem. Njen glavni adut je bio talenat da naturistički senzibilitet verno dokumentuje svojim fotoaparatom.

2 thoughts on “Najpoznatiji fotograf nudizma: Lotte Herlich

  1. Da, ovaj i slični tekstovi pokazuju i dokumentuju da naturizam jeste pokret sa tradicijom a informacije ovde plasirane pozivaju na nova istraživanja “golišavih fenomena”, interesantno bi bilo ispitati odnos nudizma prema solarnim kultovima…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.